Výkonný výbor FK Borovany

Zápisy ze schůzí VV

Zápis ze schůze 3/2019 (19.3.2019)
Složení
Robert Bican Předseda
tel.: 724 232 660
e-mail: fotbal.borovany@seznam.cz
Ing. Jiří Kubeš Organizační pracovník
tel.: 724 934 489
e-mail: ing.kubes@seznam.cz
Bohumír Kratoška Člen výboru
tel.: 608 166 511
e-mail: kratoboh@gmail.com
Zbyněk Huska Člen výboru
tel.: 733 531 202
e-mail: huskaz@seznam.cz
Jan Vodhánil Člen výboru
tel.: 727 879 278
e-mail: j.vodhanil@email.cz
Václav Beneda Člen výboru
tel.: 721 478 330
e-mail: beneda.v@centrum.cz
Jan Struska Člen výboru
tel.: 776 617 710
e-mail: janstruska@centrum.cz